Nemes Gusztáv

► Nemes Gusztáv - Kutatásvezető

Nemes Gusztáv vagyok, vidékszociológus, közgazdász, társadalomkutató, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Tanulmányaimat az ELTE-n, a Newcastle upon Tyne-i és a Valenciai Egyetemeken végeztem. Vidékfejlesztéssel foglalkozom, sokféle szinten és témában, a szakpolitikák elemzésétől és a nemzetközi együttműködés hatásaitól a LEADER csoportok munkáján át a helyi termékek fejlesztéséig és a kulturális örökségig. Akciókutató vagyok, tanácsadóként gyakorlatban is dolgozom a vidékfejlesztésben, az itt szerzett tapasztalatokat felhasználom a kutatói és oktatói munkám során. Fő célom, hogy vidéki közösségeknek segítsek jobb életfeltételek kialakításában, a vidéki problémák és lehetőségek széles körű megismertetésében.

► Orbán Éva - kutatási asszisztens

Orbán Éva vagyok, a Lo-Káli kutatás asszisztense, mesterszakos hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális és Környezeti Gazdaságtan szakán. Alapszakként ugyanitt a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakot végeztem el. A tanulmányaimon belül főleg a vidék, a vidék fejlesztése érdekelt mindig a legjobban, így örömmel dolgozom ezen a kutatáson.

► Balogh Pál Géza - kutató

Balogh Pál Géza vagyok, Phd hallgató, néprajzos – kulturális antropológus, a PTE TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének tanársegéde. A jelenkori vidéki terek működésének minden aspektusa szenvedélyesen érdekel, saját kutatásaimban főképp a helyi élelmiszer-rendszerek , a különféle alternatív élelmiszer-mozgalmak, valamint a szegénységenyhítő kezdeményezések foglalkoztatnak. Disszertációmat a kézműves sajtkészítés néprajzi – antropológiai vizsgálatából készítem. A Lo-Káli kutatásban az élelmiszer-rendszer termelői szempontú vizsgálata a feladatom. A kutatás gyakorlatba fordítása is kiemelt fókuszom, a Lo-Káli kutatás eredményeként létrejövő akciókban is szeretnék tevékenyen részt venni. Én magam is foglalkozok gyakorlati vidékfejlesztéssel is, Kóspallagon, ahol Tájház köré szerveződő komplex, a helyiek vágyainak és tudásának bevonásán alapuló örökségvédelmi, közösség- és helyi gazdaság-fejlesztési projekt oszlopos tagja vagyok, és leendő kiköltöző. Itt a Káli-medencéről való közös gondolkodásunk tanulságait is állandóan hasznosítom.

► Dúll Andrea - kutató

Dúll Andrea vagyok, környezetpszichológus, a magyarországi környezetpszichológia létrehozója, az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézet igazgatója, egyetemi tanár, az MTA doktora. Kutató, egyetemi oktató és gyakorló környezetpszichológus vagyok. Az ember és épített/természeti/virtuális környezetének valós, mindennapi kapcsolata érdekel – minden szinten: a tárgyak, a belső terek és a külső színterek (köztér, település) szintjén. A Káli-medencével kapcsolatban leginkább a hely szellemisége, az ember (legyen szó helyi lakosokról vagy turistákról) és a táj viszonya izgat.

► Lajos Veronika - kutató

Lajos Veronika (PhD) vagyok, kulturális antropológus, a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszékének egyetemi adjunktusa. Kutatási tevékenységemben és oktatói munkámban is egyaránt arra törekszem, hogy minél mélyebb szinteken, különböző formákban valósulhasson meg a részvételiség, az érintettek bevonása az őket érintő kérdésekbe és döntési helyzetekbe. A tudományos megismerésmód felszabadító ereje mellett érvelek, különös tekintettel a szociokulturális antropológiai tudás és szemléletmód hasznosíthatóságára és gyakorlati értékére (alkalmazott antropológia), támogatom a tudomány és a kutatási folyamatok demokratizálási gyakorlatait, egyetértek a kutatáshoz való jog (Appadurai 1996) szükségességével. A Káli-medencében klasszikus típusú kutatást végzek, a medence falvainak összetett és nagyon izgalmas helyi társadalmát vizsgálom, a bebírók, bevállalkozók, turisták és „helyiek" viszonyával, a „káliság" mibenlétével és a Káli-medencével mint jelenséggel foglalkozom. 
Szegedyné Fricz Ágnes

► Szegedyné Fricz Ágnes

Szegedyné Fricz Ágnes vagyok, kertészmérnök, közgazdász. Kutatási területem a helyi termékek szerepének vizsgálata a vidékfejlesztésben. Az Agrárminisztériumban kiemelt feladatom volt a helyi termékek előállításával kapcsolatos jogszabályok, higiéniai és egyéb ágazatspecifikus útmutatók kidolgozása. Számos olyan Uniós projektben közreműködtem, amelynek az volt a célja, hogy a helyi termékeket előállító termelők és azok szervezetinek a munkáját elemezve jó gyakorlatok, ajánlások kerüljenek kidolgozásra. A Káli medencében részben bebíróként öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a helyi termelők és közösségeknek életébe és problémáiba közvetlen bepillantást nyerhetek és munkámmal hozzájárulhatok azok megoldásában.

Tomay Kyra

► Tomay Kyra

Tomay Kyra vagyok, eredetileg városszociológus, fő érdeklődési területeim a lakóhelyi szegregáció, szuburbanizáció és dzsentrifikáció, de az utóbbi években a vidéki térségek hasonló (elsősorban a vidéki dzsentrifikáció) társadalmi folyamatait kutatom. 2017 óta a Pécsi Tudományegyetem BTK Szociológia tanszék adjunktusaként oktatok elsősorban településszociológiai és kvalitatív kutatásmódszertani (interjú, fókuszcsoport, terepkutatás) tárgyakat. Korábban az ELTÉ-n tanultam, doktoráltam és dolgoztam tanársegédként, majd a VÁTI Nonprofit Kft.-ben dolgoztam területfejlesztés, terület- és településpolitikai témakörökben. Szeretek terepen lenni, különböző emberekkel beszélgetni, és megérteni a céljaikat, motivációikat, megismerni eltérő nézőpontjaikat, éppen ezért is érdekes számomra ebben az interdiszciplináris kutatóműhelyben részt venni.